5188 Sayılı Yasa gereğince, Özel Güvenlik Temel  Eğitimi almış veya 2495 sayılı yasadan muafiyet hakkı sona ermiş Özel Güvenlik Personeli Yenileme Eğitimi almak zorundadır.

Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmakta olan (5) yıllık süresi dolan personelin bu görevlerine devam edebilmeleri için Yenileme  Eğitimi almak zorundadırlar.
Yenileme Eğitimi; Kişinin Sertifikasının süresinin dolmasına bir yıldan az süre kaldığında alınabilir, sürenin dolmasına 6 aydan az süre kalmış ise mutlaka alınması gerekmektedir. Yenileme eğitimini alan kişinin yeni kimlik kartı  süresinin  başlangıç tarihi  Yenileme sınavına girilen tarihten  itibaren beş yıl uzatılır.
Silahlı Güvenlik Eğitimleri  60 saat (8 gün ) sürmektedir. Eğitimi tamamlayan arkadaşlar Türkiye Genelinde yapılacak sınava gireceklerdir. Sınavların açıklanmasına müteakip kursiyerlere İçişleri Bakanlığı’ndan ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME  EĞİTİM SERTİFİKASI  verilmektedir.

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

 • Mevcut Özel Güvenlik Kimlik Kartı veya Sertifika Fotokopisi.
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Okul Diploma Fotokopisi
 • 3 Adet Biometrik Resim
 • İkametgah Belgesi
 • Adli Sicil Kaydı

KAYIT ŞARTLARI:
Daha önce silahlı veya silahsız kimlik kartına sahip olmak ve bu kartın süresinin  dolmasına bir yıldan az süre kalmış olmak gerekir.
SINAV TARİHİ:  
Yıllık  sınav takvimine göre  belirlenecektir. Kurs alan personelimize ayrıca bildirilecektir.

                           Kurs ücretlerinde  ödeme kolaylığı sağlanır.

SON KAYIT TARİHİ:

 • Kayıtlarımız sürekli devam etmektedir.
 • Kayıtlar sınav dönemlerine ait  kontenjanla sınırlıdır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları
 • Güvenlik Tedbirleri
 • Güvenlik Sistem ve Cihazları
 • Temel İlkyardım
 • Genel Kollukla İlişkiler
 • Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı
 • Etkili İletişim
 • Kalabalık Yönetimi
 • Kişi Koruma
 • Uyuşturucu Madde
 • Silah Bilgisi ve Atış Dersleri verilmektedir. Eğitim Kadromuz 5188 Sayılı kanun ve uygulama yönetmeliğinin istediği niteliklere sahip, konusunda uzman personelden oluşmaktadır.